image003קהילת אחווה – מנין אביב

 

חזרה לעמוד הבית

 

פירוט תשלומים תשפ"ג

 

זמני תפילות ימים נוראים תשפ"ג

 

חזנים ובעלי תפקידים בימים נוראים תשפ"ג

 

 

מנין, זמני תפילות

 

המניין מתכנס בשבתות ובמועדי ישראל בתיכון "אביב" ברעננה

 

הציבור מוזמן !!!

 

 

זמני תפילות שבת

 

ערב שבת

 

מנחה וקבלת שבת

כ- 10 דקות לאחר כניסת השבת

 

 

שבת

 

שחרית של שבת

8:30

מנחה של שבת

בערך בזמן כניסת השבת

ערבית – מוצ"ש

5-7 דקות לפני צאת השבת

                                                                                                                                         

 

פירוט תשלומים לשנת תשפ"ג


* דמי אחזקה שנתיים לחברי העמותה ומתפללים קבועים יעמדו השנה על 1,400 ש"ח בדומה לשנה שעברה.
* התשלום עבור כסא אורח של חבר או מתפלל קבוע ששילם דמי אחזקה שנתיים יעמוד על 50 ש"ח.
* אורח לימים הנוראים בלבד
300 ש"ח לכסא.

 

לרישום ותשלום – קישור לטופס המקוון.

 

זמני תפילות לימים נוראים תשפ"ג

 

ליל ערב ר"ה (מוצ"ש)

סידור ביכנ"ס

22:00

ערבית וסליחות "זכור ברית"

23:00

 

 

ערב ר"ה (ראשון)

שחרית והתרת נדרים

07:30

הדלקת נרות

18:15

 

 

 

 

א' ר"ה (שני)

שחרית

08:30

קידוש ואחריו תקיעת שופר

10:30

זמן מנחה

13:02

ערבית

18:50

 

 

ב' ר"ה (שלישי)

שחרית

08:30

קידוש ואחריו תקיעת שופר

10:30

מנחה וערבית

18:10

צאת החג

19:07

 

 

שבת שובה – "וילך"

הדלקת נרות

18:08

צאת השבת

19:01

 

 

ליל ערב יוכ"פ (שני)

סידור ביכנ"ס

22:00

ערבית, סליחות

23:00

 

 

ערב יוכ"פ (שלישי)

שחרית

07:30

מנחה

13:00

 

 

הדלקת נרות

18:03

כל נדרי

18:20

 

 

בברכת כתיבה וחתימה טובה,

הגבאים

 

חזנים ובעלי תפקידים לימים נוראים תשפ"ג

 

ראש השנה

 

התפילה

א' דראש השנה

ב' דראש השנה

ערבית

שמוליק תמרי

שמוליק תמרי

פסוקי דזמרה

אלי סיימון

אלי סיימון

שחרית

דרור הר-חן

יובל הרפז

ק' בתורה

ערן אגמון

ערן אגמון

דבר תורה

רועי אופיר

חיים אילוביץ

מוסף

שמוליק תמרי

יוסי פריד

מקריא לבעל תוקע

בני בלאוגרונד

בני בלאוגרונד

בעל תוקע

ארז ברט

ארז ברט

מנחה

אבי טילמן

אודי בריל

 

יום כיפורים

 

התפילה

בעל תפילה

כל נדרי

עשי קרפיול

פסוקי דזמרה

עופר קלאוזנר

שחרית

שלמה פלר

ק' בתורה

דרור הר-חן

מוסף

ארז ברט

מנחה

יוסי פריד

ק' בתורה

דרור הר-חן

נעילה

שמוליק תמרי